Mademoiselle

Jednu noc se mi zdál sen, ve kterém jsem ukazovala rodičům svou vázu. Po probuzení jsem však zjistila, že takovou vázu jsem nikdy nevytvořila, a tak jsem se rozhodla ji zpracovat jako svou klauzurní práci...

Vznikl tedy soubor váz Mademoiselle, který symbolizuje odhalení sama sebe. Jelikož je otevření se vnějšímu světu zpravidla náročnější pro ženy, jsou vázy věnovány právě jim. Křišťálový střed reprezentuje samotnou ženu a barevný přetah je to, co jí bránilo v otevření se světu. Barevná část tedy symbolizuje nejen oděv, stud, věk, ale i jiné bariéry, které ženě brání se otevřít. Každá žena je však jiná, a proto mají vázy odlišné tvarosloví a výšku.

Název Mademoiselle pochází z francouzského jazyka a znamená v překladu slečna či neprovdaná dívka.