Skrytá tvář

Každá skleněná perlička projde rukama mnoha lidí, kteří zůstavají v anonymitě. Jsou to lidé různých profesí s odlišnými úkoly. Jedno je však spojuje, a to vzniklý produkt, který se vyváží do celého světa.

Soubor masek s názvem Skrytá tvář poukazuje na jejich práci. Je inspirovaný lomem ve Střelči, kde se těží sklářský písek, bez kterého by sklo ani perličky nemohly vzniknout. Celkový tvar, oči i výrazy masek vycházejí z jeho půdorysu.

Žlutá maska poukazuje na těžbu sklářského písku. Nosným prvkem je ochranná přilba, bez které se zdejší pracovníci neobejdou.

Oranžová maska znázorňuje tavení skla a teplo, které vzniká na hutích. Její součástí je ochranný štít, který skláři při práci občas využívají.

Modrá maska odkazuje ke studeným technikám zpracování skla a skleněných perliček. Doplněna je o pracovní brýle, které jsou často na takovýchto dílnách využívány.